Twijfel niet over Gods liefde
Overdenkingen
Renske Feenstra
Overdenkingen
08/20/2023
4 min
0

Twijfel niet over Gods liefde

08/20/2023
4 min
0

Twijfel je of Gods liefde er ook voor jou is? 

Zelf heb ik het zo vaak ervaren. Juist middenin chaos, twijfel en verdriet. Als ik - weer eens - een keuze had gemaakt waar ik spijt van had. Of dat ik iets had gedaan of gezegd, waarvan ik wist dat ik het niet zo had willen doen. Ik bedoelde het niet zo. Mijn ego - de oude mens/het vlees - reageerde razendsnel in deze situaties. Sneller dan ik zou willen, want het kwaad was al geschied. De automatische piloot in mij laat mij keuzes maken en uitspraken doen, waarvan ik weet dat ze niet gezond en liefdevol zijn. Ik had al gezegd wat ik niet zo bedoelde en ik had al gedaan wat ik vanuit liefde - Zijn liefde - nooit zou doen. En toch deed ik het. Toch zei ik het. Misschien herken je je hierin, misschien niet, lees vooral verder en leer Gods liefde voor jou kennen!

Hij laat niet los wat zijn hand begon

Want middenin die chaos, twijfel en verdriet: Hij liet niet los. Doordat ik met mijn zorgen en de chaos die ik er zelf van had gemaakt bij Hem durfde te komen, was Hij daar. Met open armen. Open handen. Vol liefde. Genade. Hij laat niet los wat zijn hand begon.

Ik begrijp je twijfels

Je twijfels over of je het wel verdiend. Of het wel echt is. Of het ‘verhaal’ wel klopt, als je naar de wereld om je heen kijkt. Ik begrijp ook je twijfels, als je gelovigen ziet die (natuurlijk) zelf niet perfect zijn en zeker niet altijd doen wat God zou doen vanuit zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat je daardoor nog meer gaat twijfelen, begrijp ik, want het deed mij ook wankelen. Ik hoop je te bemoedigen dat God zelf zegt dat hij de wereld - en dus jou ook lieve vrouw en mama (to be) - zo lief had, dat hij Jezus stuurde, zodat je het eeuwige leven hebt. Laat de twijfels in je hoofd of de situatie in de wereld, niet je vertrouwen en geloof in deze woorden - Gods Waarheid - veranderen!


Bemoedigende psalm 62-3

Als we op God vertrouwen dan gebeurt het volgende volgens Psalm 62:3:

‘Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht,
nooit zal ik wankelen.’


Gods belofte

De wereld om ons heen, mensen, bepaalde krachten: ze willen je laten wankelen, twijfelen en weghouden bij Gods liefde. Maar als we ons vasthouden aan God dan zullen we nooit wankelen. Dit is niet zomaar een uitspraak, het is echt een belofte.

En daarbovenop belooft God ons ook nog:

‘Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar - zegt de HEER, die zich over je ontfermt.’
Jesaja 54:10


Dus ook al zal de wereld om je heen wankelen of jou proberen te laten wankelen, God zegt zelf dat zijn vredesverbond onwankelbaar is en dat Hij zelf zich over je ontfermt. Hij kijkt naar je om, zoals niemand anders dat hier op aarde kan doen.

Wat een belofte is dat!

Houd je ogen gericht op God

Al het aardse kan wankelen. En het duister doet er ook alles aan om in alle gebieden van je leven door te dringen. Zodat je je ogen houdt op datgene wat wankelt, in plaats van dat je je ogen op Jezus richt. Je financiën, je vriendschappen, je carrière, je familie, je relatie/huwelijk en ja: ook je geloof in God, zal de vijand proberen te laten wankelen. Het aardse is niet blijvend en zal vergaan.

Wat blijvend is, is God en de liefde die we van hem mogen ontvangen, die ons gegeven is in Jezus.

God is trouw

God bevestigt zijn belofte in Hebreeën 10:23:

‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.’


God is trouw en zijn liefde is onvoorwaardelijk en vol genade. Ook als je twijfelt en dreigt te wankelen door de keuzes die je maakt en de woorden die je spreekt. Daden en woorden die je anders wil doen. Met mensen omgaan zoals Jezus heeft gedaan en Hem wil je als voorbeeld. Gods liefde is er, ook als je naar de wereld om je heen kijkt en ellende, pijn en verdriet ziet. Ja, de wereld is gebroken. En Gods liefde en licht straalt daar dwars doorheen, vol hoop.


‘God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.’
Prediker 3:11


Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Ik wil graag afsluiten met de Bijbeltekst uit Romeinen 8 vers 38-39. Waar we ons aan vast mogen houden wanneer we twijfelen over Gods liefde voor ons. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Wat we denken, wat we voelen, wat we in de wereld zien, wat ons gezegd wordt. De twijfels, chaos, verwarring en scheiding die wordt gecreëerd. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde. Kom naar het altaar van God en leg je lasten, zorgen en pijn neer bij Hem.


Tot slot: Romeinen 8:38-39

‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’


Ik hoop dat het je mag bemoedigen.

Bijbelse overdenkingen en Tikva

Je kan hele fijne stretching en ontspanningslessen volgen in het online membership. Voor vrouwen en mama’s (to be) die d.m.v. Tikva Stretch & Relax lessen, Bijbelse overdenkingen, gebed en coaching, in rust, energie, ontspanning en balans weer komen. We richten ons tot God en het wordt weer helder waar het om draait in het leven en in je gezin. Meld je aan voor de gratis online proefles Tikva en we houden je op de hoogte!

In liefde,
Renske FeenstraReacties
Categorieën