Geloof

Deze artikelen gaan over het geloof. Volgens de Bijbel is het geloof het volgende: 

‘’Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien.’’ (Hebreeën 11:1).

Dat is naar mijn idee het bijzondere en mooie aan het geloof. Dat we verwachten, zonder dat we daar nu bewijs voor zien in de wereld om ons heen. Het zekere weten, aanwezig in ons hart.

Ik deel in deze artikelen over wat het geloof in de God van de Bijbel en Jezus persoonlijk voor mij betekent. Het is geen gemakkelijke weg (‘’Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem.‘’ Mattheüs 7:15) en juist daarom hebben we allemaal bemoediging nodig op onze weg, waar we herkenning vinden bij anderen. 

Toen ik tot geloof kwam was het alsof de puzzel ineens in elkaar paste. Vragen werden beantwoord en een leegte werd gevuld. Gevuld met een liefde die ik nog niet kende en die niemand anders zou kunnen vullen. De liefde van God. Dat betekent niet dat alles ineens makkelijk is of dat er zorgen meer zijn, die zijn er zeker wel. Met God in mijn leven maakt het wel dat de last lichter is en er hoop is voor de toekomst!