Bijbel in een jaar met Zij Lacht
Geloof
Renske Feenstra
Geloof
01/09/2024
5 min
0

Mijn reis door de Bijbel in één jaar met Zij Lacht

01/09/2024
5 min
0

Dit jaar lees ik de "Bijbel in een jaar" van Zij Lacht.  Ik kijk uit naar nieuwe routines, ook met het lezen van de Bijbel. Dit boek met 365+1 dagen gaat zeker helpen en ik zal mijn ervaringen delen op social media.

Hebreeën 4:12-13: Het woord van God is levendig

Het woord van God is levendig en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onvervuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Hebreeën 4:12-13. 


Het daagt ons uit en inspireert, en ik kijk er echt naar uit om deze diepe wijsheid en inzichten uit Gods woord dit jaar te ontdekken en te delen. Voor mij gaat het niet alleen om het lezen van de Bijbelteksten, maar ook om te begrijpen wat ze betekenen in mijn leven en hoe ik ze kan toepassen. God is namelijk nog steeds Dezelfde en de woorden uit de Bijbel gelden vandaag ook ook voor jou en mij. 

Dus, doe jij ook mee? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en inzichten. Laten we samen op deze reis gaan!

Bijbel in één jaar van Zij Lacht 

De  "Bijbel in een jaar" van Zij Lacht biedt een speciaal programma voor het lezen van de Bijbel in één jaar. Het is gericht op het bieden van structuur en begeleiding voor degenen die de Bijbel systematisch willen doorlezen. Dit initiatief is onderdeel van de bredere missie van Zij Lacht om christelijke vrouwen te ondersteunen in hun geloof en Bijbelstudie. Het programma maakt gebruik van handige hulpmiddelen en biedt een duidelijk kader om de Bijbel binnen een jaar te lezen en te begrijpen. Voor meer informatie, bezoek Zij Lacht Bijbel in Een Jaar.

Bijbel in 1 jaar - Zij lacht

De betekenis van de NBV21 voor hedendaagse christelijke vrouwen

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21) vormt de basis van mijn Bijbel-in-een-jaar reis. Wat maakt deze vertaling zo bijzonder? De NBV21 spreekt in een taal die we vandaag begrijpen, waardoor de Bijbelteksten toegankelijker worden voor ons: christelijke moderne vrouwen.

Het is fascinerend om te zien hoe de tijdloze boodschappen uit de Bijbel aansluiten bij onze dagelijkse realiteit. De NBV21 helpt ons om deze verbindingen te maken en vertelt de boodschappen van God op een gemakkelijke manier en tegelijk ook Bijbelgetrouw. 

Als jonge vrouwen en (toekomstige) moeders mogen we ons richten op, vasthouden aan en laten leiden door de Bijbel, Gods Woord. 

Dagelijkse inspiratie: Bemoedigende Bijbelteksten in het dagelijks leven

Elke dag brengt de Bijbel ons inspirerende woorden die ons bemoedigen en sterken. Door deze teksten te lezen en te overdenken, vinden we kracht en wijsheid voor onze dagelijkse uitdagingen. Het is voor mij een bijzondere ervaring om stil te staan bij de diepere betekenis van de Bijbelteksten. Deze momenten van reflectie verrijken mijn begrip en versterken mijn geloof. Als christelijke vrouwen vinden we herkenning en troost in de Bijbel. Deze teksten spreken tot ons hart en bieden leiding in ons leven.

Het dagelijks lezen van de 'Zij Lacht Bijbel' heeft mij geholpen om mijn geloof op een diepere manier te ervaren. Deze routine heeft niet alleen mijn kennis van de Bijbel verrijkt, maar ook mijn persoonlijke relatie met God versterkt. Door dit leesplan ben ik gaan inzien hoe belangrijk het is om tijd te maken voor Bijbellezen. 


11 tips voor effectief Bijbellezen in één jaar

Ik wil graag enkele tips delen die mij geholpen hebben om het meeste uit mijn Bijbelleeservaring te halen. Het gaat erom dat je de tijd neemt om echt te begrijpen wat je leest en om het toe te passen in je leven.

Hier zijn enkele tips voor het lezen van de Bijbel in één jaar:

1. Kies een leesplan

Begin met een gestructureerd leesplan, zoals een jaarplan of thematisch plan, om je lezing te leiden en te organiseren. 

2. Dagelijkse toewijding

Reserveer elke dag een vaste tijd om te lezen. Consistentie is cruciaal.

3. Gebruik een vertaling die je begrijpt

Kies een Bijbelvertaling die aansluit bij jouw taalniveau en begrip. Er zijn tegenwoordig verschillende vertalingen die gemakkelijk te lezen zijn en tegelijk ook dichtbij de oorspronkelijke tekst staan. 

4. Stel een routine In

Probeer elke dag op een vast tijdstip te lezen, zodat het een gewoonte wordt.

5. Reflecteer en mediteer

Neem de tijd om na te denken over wat je leest. Dit helpt om de teksten dieper te begrijpen. 

6. Bid voor inzicht

Bid voor begeleiding en begrip voordat je begint met lezen. Zoek geestelijke leiding bij je lezingen en vraag om inzicht en wijsheid. De Heilige Geest helpt je om de Bijbel te begrijpen en om inzicht te krijgen in wat God jou persoonlijk wil zeggen voor je leven. 

7. Gebruik hulpmiddelen

Overweeg het gebruik van studiebijbels, commentaren of apps voor extra inzicht. Ik vind de app Kingcomments bijvoorbeeld fijn voor Bijbelstudies. 

8. Deel je ervaringen

Bespreek je lezingen met vriendinnen, familie of in een studiegroep. Dit kan nieuwe perspectieven en bemoediging bieden.

9. Maak notities

Schrijf gedachten, vragen of inzichten op die tijdens het lezen opkomen. Lees het ook regelmatig terug, zodat je kunt zien wat God op bepaalde momenten tegen je heeft gesproken en om je bewuster te worden van alles wat Hij in je leven doet.

10. Wees geduldig met jezelf: 

Het begrijpen van de Bijbel kan tijd en moeite kosten, dus wees geduldig met jezelf tijdens het proces. Wees flexibel: Voel je niet ontmoedigd als je achterloopt. Het doel is groei en begrip, niet alleen het afvinken van hoofdstukken. Het groeien in je relatie met Hem en Hem leren kennen is zoveel belangrijker. 

11. Pas toe wat je leert: 

Zoek manieren om de geleerde lessen in je dagelijks leven toe te passen.

Ik wil elke vrouw aanmoedigen die overweegt deze reis te beginnen. Het is een uitdaging die niet alleen je kennis, maar juist ook je hart zal raken. Laten we elkaar blijven steunen en inspireren in onze individuele en gezamenlijke geloofsreizen.

Bijbelse bemoediging: Hebreeën 4:13

Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onvervuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Hebreeën 4:13

Hebreeën 4:13 herinnert ons eraan hoe krachtig en doordringend Gods woord is. Het vertelt ons dat niets voor Hem verborgen is. Voor ons, christelijke vrouwen, is dit een bemoedigende gedachte. Het betekent dat we volledig gekend en begrepen zijn door God. Hij ziet ons in onze volledigheid - onze worstelingen, vreugde, twijfels en overwinningen. Dit stukje uit de Bijbel nodigt ons uit om eerlijk en open te zijn voor God, wetende dat Hij ons liefdevol ziet en leidt. Laten we ons hart openstellen en ons vertrouwen op Hem stellen, want bij Hem zijn we veilig en volledig zichtbaar.

Uitnodiging

Doe je mee met bijbellezen in 1 jaar? Ik kijk uit naar alle verhalen en ervaringen die we nog gaan delen. Ik nodig jullie van harte uit om me te volgen op Instagram, waar ik mijn reis met de 'Bijbel in één jaar' zal delen. Samen kunnen we elkaar aanmoedigen en inspireren op deze bijzondere tocht door Gods woord. Laten we deze reis delen, van hart tot hart, en samen groeien in ons geloof. Volg me op https://www.instagram.com/renskefeenstra/ voor dagelijkse updates, inzichten, en bemoediging. Laten we deze prachtige reis samen beleven!

Tot de volgende keer!

Liefs,

Renske Feenstra


Reacties
Categorieën